Contacto

Contacta connosco

    INFORMACÍON BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE FINALIDADE PRINCIPAL: O correo electrónico proporcionado incluirase nun ficheiro de tratamento de datos de carácter persoal cuxa finalidade é a de dar contestación á súa consulta. LEXITIMACIÓN: Consentimento do interesado. DESTINATARIOS: Non se cederán datos a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal. DEREITOS: Acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, transparencia e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas. INFORMACIÓN ADICIONAL: Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa Política de Privacidade.

    Scroll ao inicio